Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 12
2 1826 14
3 1827 14
4 1828 13
5 1829 13
6 1830 14
7 1831 17
8 1832 14
9 1833 11
10 1834 10
11 1835 11
12 1836 11
13 1837 13
14 1838 13
15 1839 12
16 1840 11
17 1841 10
18 1842 10
19 1843 10
20 1844 9
21 1845 10
22 1846 12
23 1847 14
24 1848 12
25 1856 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.