Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine Bordeaux red - G1_19, oksehoder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 45 0
2 1768 50 0
3 1769 50 0
4 1770 50 0
5 1771 50 82
6 1773 50 0
7 1774 50 0
8 1775 49 74
9 1776 50 0
10 1777 50 0
11 1778 50 0
12 1779 50 0
13 1780 47 7
14 1781 49 55
15 1782 50 0
16 1783 50 0
17 1784 50 0
18 1785 50 0
19 1786 50 0
20 1787 50 0
21 1788 50 0
22 1789 50 0
23 1790 60 43
24 1791 65 0
25 1792 65 0
26 1793 65 0
27 1794 73 33
28 1795 48 73
29 1796 50 41
30 1797 50 0
31 1798 50 0
32 1799 50 0
33 1800 47 46
34 1801 48 75
35 1802 58 74
36 1803 60 0
37 1804 60 0
38 1812 800 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.