Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine white - G1_20, oksehoder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 27 48
2 1768 30 0
3 1769 30 0
4 1770 30 0
5 1771 30 0
6 1773 30 0
7 1774 30 0
8 1775 30 0
9 1776 30 0
10 1777 30 0
11 1778 30 0
12 1779 30 0
13 1780 27 7
14 1781 29 55
15 1782 30 0
16 1783 30 0
17 1784 30 0
18 1785 30 0
19 1786 30 0
20 1787 30 0
21 1788 30 0
22 1789 30 0
23 1790 39 67
24 1791 42 0
25 1792 42 0
26 1793 42 0
27 1794 54 18
28 1795 38 36
29 1796 45 0
30 1797 45 0
31 1798 45 0
32 1799 45 0
33 1800 42 46
34 1801 43 75
35 1802 50 0
36 1803 50 0
37 1804 50 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.