Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Clipfish unspecified - D1_6, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1857 1 32
2 1858 1 63
3 1859 1 70
4 1860 1 40
5 1861 1 47
6 1862 1 107
7 1863 1 83
8 1864 1 60
9 1865 1 83
10 1866 1 73
11 1867 1 50

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.