Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Finmark - D1_5, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1868 1 13
2 1869 1 74
3 1870 1 58
4 1871 1 71
5 1872 1 51
6 1873 1 76
7 1874 1 76
8 1875 1 49
9 1876 1 114

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.