Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Icelandic - D1_7, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1871 1 72
2 1872 1 72
3 1874 1 54

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.