Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 1 56
2 1801 1 64
3 1802 1 56
4 1803 1 64
5 1804 1 88
6 1805 1 80
7 1806 1 88
8 1807 1 56
9 1808 80
10 1809 80
11 1810 1 72
12 1811 3 0
13 1812 3 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1814 6 64
2 1815 15 0
3 1816 11 48

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 2 0
2 1818 1 0
3 1819 100
4 1820 1 0
5 1821 1 48
6 1822 1 54
7 1824 96
8 1825 63
9 1826 96
10 1827 1 0
11 1828 108
12 1829 96
13 1830 108
14 1832 1 18
15 1833 1 12
16 1834 114
17 1835 104
18 1837 100
19 1838 102

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.