Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Small and inferior - D1_2, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1779 1 0
2 1780 1 36
3 1781 1 60
4 1782 1 75
5 1783 95
6 1784 91
7 1785 84
8 1786 71
9 1787 80
10 1788 80
11 1789 68
12 1790 80
13 1791 72
14 1792 66
15 1793 69
16 1794 84
17 1795 83
18 1796 84
19 1797 1 5
20 1798 1 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.