Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STAVES [STAVER] - Beech staves - K1_2, skok, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1829 68
2 1830 67
3 1831 54
4 1832 57
5 1833 69
6 1834 66
7 1837 56
8 1838 60
9 1840 52
10 1841 42
11 1843 37
12 1856 52
13 1861 67
14 1862 65

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.