Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STAVES [STAVER] - Oak staves - K1_1, skok, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1829 1 43
2 1830 1 42
3 1831 1 37
4 1832 1 27
5 1833 1 48
6 1834 1 35
7 1835 1 54
8 1836 1 56
9 1838 1 24
10 1856 1 54
11 1861 1 104
12 1862 1 95

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.