Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1832 64
2 1834 75
3 1837 104
4 1838 108
5 1839 111
6 1840 96
7 1841 84
8 1842 85
9 1843 87
10 1844 87
11 1845 83
12 1846 87
13 1847 96
14 1848 107
15 1849 1 9
16 1850 103
17 1851 88
18 1852 90
19 1853 87
20 1854 102
21 1855 1 24
22 1856 1 19
23 1857 1 24
24 1859 102
25 1860 110
26 1862 1 28
27 1863 1 25
28 1864 1 2
29 1866 1 12
30 1868 1 2
31 1869 107
32 1870 107
33 1871 1 11
34 1872 1 21
35 1873 1 18
36 1875 1 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.