Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 68
2 1768 1 91
3 1769 2 21
4 1770 1 81
5 1771 1 49
6 1773 2 11
7 1774 1 93
8 1775 2 5
9 1776 1 85
10 1777 1 40
11 1778 1 27
12 1779 1 54
13 1780 2 2
14 1781 2 13
15 1782 2 30
16 1783 2 27
17 1784 2 64
18 1785 2 16
19 1786 1 93
20 1787 2 0
21 1788 2 12
22 1789 2 60
23 1790 3 12
24 1791 3 0
25 1794 2 10
26 1795 3 14
27 1796 3 8
28 1797 2 64
29 1801 2 32
30 1802 2 32
31 1803 3 43
32 1804 3 48
33 1805 4 48
34 1812 5 36

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 2 48
2 1822 3 0
3 1825 2 24
4 1829 1 88
5 1832 2 0
6 1834 1 114
7 1836 1 72
8 1837 1 66
9 1838 1 72
10 1840 2 0
11 1843 1 12
12 1846 1 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.