Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 12
2 1768 1 18
3 1769 1 35
4 1770 1 25
5 1771 1 5
6 1773 1 11
7 1774 1 15
8 1775 1 16
9 1776 1 11
10 1777 84
11 1778 64
12 1779 67
13 1780 84
14 1781 1 6
15 1782 1 21
16 1783 1 23
17 1784 1 26
18 1785 1 15
19 1786 95
20 1787 88
21 1788 90
22 1789 95
23 1790 1 0
24 1791 1 0
25 1792 93
26 1793 94
27 1794 89
28 1795 82
29 1796 83
30 1797 90
31 1798 95
32 1799 92
33 1800 87
34 1801 88
35 1802 1 0
36 1803 1 0
37 1805 1 48

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1824 102
2 1825 102
3 1851 90
4 1867 1 44
5 1868 1 56
6 1869 1 36

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.