Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk Hamburg - D3_15, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 0
2 1768 1 7
3 1769 1 18
4 1770 1 25
5 1771 1 16
6 1773 1 0
7 1774 92
8 1775 92
9 1776 1 5
10 1777 89
11 1778 94
12 1779 1 7
13 1780 1 23
14 1781 1 53
15 1782 1 59
16 1783 1 26
17 1784 1 4
18 1785 1 0
19 1786 1 0
20 1787 1 3
21 1788 1 0
22 1789 1 0
23 1790 1 1
24 1791 1 0
25 1792 1 0
26 1793 1 0
27 1794 95
28 1795 82
29 1796 80
30 1797 93
31 1798 1 14
32 1799 1 29
33 1800 1 30
34 1801 1 53
35 1802 1 59
36 1803 1 56

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.