Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk lübsk - D3_14, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 64
2 1768 1 66
3 1769 1 73
4 1770 1 72
5 1771 1 72
6 1773 1 64
7 1774 1 36
8 1775 1 35
9 1776 1 52
10 1777 1 51
11 1778 1 51
12 1779 1 60
13 1780 1 79
14 1781 2 19
15 1782 2 21
16 1783 1 79
17 1784 1 52
18 1785 1 48
19 1786 1 52
20 1787 1 55
21 1788 1 56
22 1789 1 59
23 1790 1 64
24 1791 1 58
25 1792 1 58
26 1793 1 65
27 1794 1 48
28 1795 1 38
29 1796 1 45
30 1797 1 60
31 1798 1 81
32 1799 1 81
33 1800 1 85
34 1801 2 11
35 1802 2 5
36 1803 1 88

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.