Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Middelfisk Hamburg - D3_16, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 54
2 1768 64
3 1769 82
4 1770 89
5 1771 88
6 1773 83
7 1774 69
8 1775 64
9 1776 64
10 1777 59
11 1778 54
12 1779 48
13 1780 72
14 1781 1 9
15 1782 1 19
16 1783 92
17 1784 71
18 1785 71
19 1786 83
20 1787 1 7
21 1788 1 2
22 1789 89
23 1790 78
24 1791 75
25 1792 75
26 1793 78
27 1794 75
28 1795 80
29 1796 80
30 1797 80
31 1798 80
32 1799 80
33 1800 80
34 1801 1 13
35 1802 1 25
36 1803 1 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.