Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær sunnmørsk - D3_17, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 92
2 1768 1 10
3 1769 1 38
4 1770 1 32
5 1771 1 20
6 1773 1 12
7 1774 94
8 1775 1 8
9 1776 1 29
10 1777 1 20
11 1778 1 15
12 1779 1 45
13 1780 1 73
14 1781 2 28
15 1782 2 2
16 1783 1 24
17 1784 1 24
18 1785 1 32
19 1786 1 46
20 1787 1 41
21 1788 1 57
22 1789 1 33
23 1790 1 16
24 1791 1 23
25 1792 1 9
26 1793 1 0
27 1794 1 3
28 1795 1 4
29 1796 1 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.