Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_21, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1851 57
2 1852 57
3 1853 63
4 1854 60
5 1855 72
6 1856 72
7 1857 72
8 1858 72
9 1859 72
10 1860 72
11 1861 75
12 1862 87
13 1863 96
14 1864 75
15 1865 78

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.