Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk lübsk - D3_8, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 20
2 1768 1 28
3 1769 1 34
4 1770 1 48
5 1771 1 48
6 1773 1 48
7 1774 1 24
8 1775 1 20
9 1776 1 36
10 1777 1 31
11 1778 1 33
12 1779 1 40
13 1780 1 61
14 1781 2 3
15 1782 2 5
16 1783 1 60
17 1784 1 37
18 1785 1 33
19 1786 1 41
20 1787 1 47
21 1788 1 47
22 1789 1 46
23 1790 1 48
24 1791 1 43
25 1792 1 48
26 1793 1 50
27 1794 1 33
28 1795 1 26
29 1796 1 39
30 1797 1 51
31 1798 1 68
32 1799 1 71

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.