Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk lübsk - D3_11, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 32
2 1768 1 41
3 1769 1 58
4 1770 1 60
5 1771 1 59
6 1773 1 64
7 1774 1 36
8 1775 1 36
9 1776 1 52
10 1777 1 45
11 1778 1 49
12 1779 1 58
13 1780 1 77
14 1781 2 19
15 1782 2 21
16 1783 1 79
17 1784 1 53
18 1785 1 51
19 1786 1 59
20 1787 1 64
21 1788 1 60
22 1789 1 59
23 1790 1 64
24 1791 1 58
25 1792 1 58
26 1793 1 65
27 1794 1 48
28 1795 1 38
29 1796 1 45
30 1797 1 60
31 1798 1 79
32 1799 1 72
33 1800 1 85
34 1801 2 11
35 1802 2 5
36 1803 1 88

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.