Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1778 1 5
2 1779 1 27
3 1780 1 62
4 1781 1 75
5 1782 2 7
6 1783 2 19
7 1784 2 48
8 1785 1 88
9 1786 1 63
10 1787 1 48
11 1788 1 48
12 1789 1 44
13 1790 1 52
14 1791 1 72
15 1792 1 91
16 1793 2 7
17 1794 2 24
18 1795 2 40
19 1796 2 21
20 1797 2 29
21 1798 2 35
22 1799 2 0
23 1800 2 0
24 1801 2 0
25 1802 2 0
26 1803 2 27
27 1804 2 72
28 1805 4 16

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1819 2 30
2 1825 2 0
3 1827 2 48
4 1830 1 48
5 1833 1 43
6 1834 1 76
7 1835 1 72
8 1836 1 55
9 1837 1 28
10 1838 1 22
11 1839 1 12
12 1840 1 62
13 1841 1 82
14 1842 1 52
15 1843 1 19
16 1844 1 24
17 1845 1 60
18 1846 1 31
19 1847 1 26
20 1848 1 20
21 1849 1 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.