Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender Vestlofoten (fyldig) - D2_6, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1867 1 25
2 1868 1 26
3 1871 1 90
4 1872 1 86
5 1873 1 105
6 1874 1 114
7 1875 1 75
8 1876 1 100

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.