Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager & utskudd - D2_3, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 88
2 1768 89
3 1769 92
4 1770 86
5 1771 80
6 1773 1 5
7 1774 93
8 1775 80
9 1776 67
10 1777 46
11 1778 46
12 1779 57
13 1780 84
14 1781 91
15 1782 1 2
16 1783 76
17 1784 66
18 1785 68
19 1786 66
20 1787 67
21 1788 75
22 1789 66
23 1790 55
24 1791 63
25 1792 54
26 1793 34
27 1794 25
28 1795 40
29 1796 32
30 1797 32
31 1798 35

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.