Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1798 1 0
2 1799 90
3 1800 77
4 1811 1 80

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1829 96
2 1830 62
3 1831 78
4 1832 96
5 1834 86
6 1835 78
7 1836 62
8 1837 48
9 1838 72
10 1839 87
11 1840 111
12 1841 98
13 1842 93
14 1843 109
15 1844 90
16 1847 66
17 1848 72
18 1852 54
19 1856 68
20 1857 90
21 1859 90
22 1860 93
23 1862 108
24 1863 1 0
25 1864 117
26 1865 1 0
27 1869 116
28 1870 99
29 1871 1 0
30 1873 108

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.