Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser - D2_18, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 96
2 1870 108
3 1872 96
4 1873 104
5 1874 1 0
6 1875 1 0
7 1876 1 5

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.