Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1830 101
2 1831 1 13
3 1832 1 28
4 1833 1 7
5 1834 1 3
6 1835 113
7 1836 91
8 1837 59
9 1838 108
10 1839 1 15
11 1840 1 40
12 1841 1 16
13 1842 1 13
14 1843 1 32
15 1844 1 9
16 1845 1 16
17 1846 97
18 1847 88
19 1848 99
20 1849 1 5
21 1850 100
22 1851 83
23 1852 86
24 1853 73
25 1854 107
26 1855 80
27 1856 85
28 1857 116
29 1858 1 0
30 1859 1 28
31 1860 1 31
32 1861 1 19
33 1862 1 30
34 1863 1 44
35 1864 1 51
36 1865 1 63
37 1866 1 9
38 1867 97
39 1868 104
40 1869 1 62
41 1870 1 34
42 1871 1 48
43 1872 1 26
44 1873 1 45
45 1874 1 71
46 1875 1 47
47 1876 1 77

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.