Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 53
2 1836 83
3 1838 94
4 1839 86
5 1840 71
6 1841 38
7 1842 43
8 1843 68
9 1844 68
10 1845 45
11 1846 81
12 1847 93
13 1848 58
14 1849 44
15 1850 50
16 1851 65
17 1852 75
18 1853 71
19 1854 67
20 1855 64
21 1856 114
22 1857 83
23 1858 66
24 1859 83
25 1860 114
26 1861 108
27 1862 116
28 1863 49
29 1864 55
30 1865 68
31 1866 99
32 1867 85
33 1868 86
34 1869 103
35 1870 59
36 1871 79
37 1872 85
38 1873 85
39 1874 102
40 1875 1 59
41 1876 1 76

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.