Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 45
2 1833 42
3 1836 95
4 1838 1 4
5 1839 93
6 1840 85
7 1841 42
8 1842 45
9 1843 74
10 1844 79
11 1845 56
12 1846 85
13 1847 108
14 1848 65
15 1849 53
16 1850 58
17 1851 71
18 1852 75
19 1853 84
20 1854 73
21 1855 74
22 1856 116
23 1857 81
24 1858 67
25 1859 81
26 1860 112
27 1861 102
28 1862 114
29 1863 45
30 1864 52
31 1865 58
32 1866 85
33 1867 73
34 1868 80
35 1869 95
36 1870 54
37 1871 72
38 1872 76
39 1873 75
40 1874 86
41 1875 1 29
42 1876 1 50

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.