Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 60
2 1833 35
3 1836 53
4 1838 71
5 1839 69
6 1840 63
7 1841 37
8 1842 36
9 1843 59
10 1844 56
11 1845 44
12 1846 79
13 1847 92
14 1848 52
15 1849 41
16 1850 39
17 1851 47
18 1852 45
19 1853 58
20 1854 57
21 1855 53
22 1856 86
23 1857 65
24 1858 49
25 1859 68
26 1860 86
27 1861 96
28 1862 107
29 1863 45
30 1864 41
31 1865 44
32 1866 59
33 1867 66
34 1868 67
35 1869 67
36 1870 43
37 1871 52
38 1872 60
39 1873 74
40 1874 94
41 1875 1 4
42 1876 1 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.