Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STRAW [HALM] - Straw - H2_8, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1848 19
2 1861 18
3 1863 24
4 1864 26
5 1865 29
6 1866 30
7 1867 30
8 1875 38

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.