Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Powdered sugar white - E1_2, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1826 16
2 1828 18
3 1829 17
4 1830 16
5 1831 15
6 1832 16
7 1833 14
8 1834 14
9 1835 15
10 1836 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.