Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar brown - E1_5, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1828 14
2 1829 12
3 1830 11
4 1831 9
5 1832 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.