Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar brown, Havana - E1_8, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1866 23
2 1867 22
3 1868 23
4 1869 25
5 1871 24
6 1872 26
7 1873 25
8 1874 23
9 1875 23
10 1876 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.