Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar unspecified Havana - E1_7, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 24
2 1862 25
3 1863 25
4 1864 28
5 1865 26
6 1866 25

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.