Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar white - E1_10, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1866 26
2 1867 26
3 1868 26
4 1869 28
5 1870 27
6 1871 27
7 1872 27
8 1873 27
9 1874 25
10 1875 24
11 1876 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.