Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar white Havana - E1_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 19
2 1826 21
3 1827 21
4 1828 21
5 1829 23
6 1830 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.