Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow - E1_9, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1866 25
2 1867 24
3 1868 25
4 1869 27
5 1870 26
6 1871 25
7 1872 26
8 1873 26
9 1874 24
10 1875 24
11 1876 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.