Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 17
2 1826 17
3 1827 18
4 1828 17
5 1829 16
6 1830 13
7 1831 12
8 1832 13
9 1833 13
10 1834 12
11 1835 13
12 1836 14
13 1837 12
14 1838 12
15 1839 11
16 1840 10
17 1841 9
18 1842 8
19 1843 8
20 1844 8
21 1845 10
22 1846 10
23 1847 10
24 1848 10
25 1850 9
26 1852 8
27 1856 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.