Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_6, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1829 18
2 1830 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.