Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow St Croix - E1_4, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1827 17
2 1828 17
3 1829 15
4 1830 13

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.