Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SWEDISH TURNIP [KÅLRABI] - Swedish turnip - F6_1, liter, 20

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1860 26
2 1861 26
3 1862 25
4 1863 26
5 1864 28
6 1865 28
7 1866 25
8 1867 35
9 1875 31
10 1876 27

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.