Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SWEDISH TURNIP [KÅLRABI] - Swedish turnip - F6_2, skjepper, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1859 20
2 1860 24
3 1864 23
4 1865 24
5 1866 22
6 1867 24
7 1868 30
8 1869 24
9 1870 22
10 1871 22
11 1872 22
12 1873 20
13 1874 24
14 1875 23
15 1876 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.