Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1, pund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 10
2 1826 10
3 1827 9
4 1828 8
5 1829 7
6 1830 7
7 1831 8
8 1832 9
9 1833 7
10 1834 7
11 1835 6
12 1836 7
13 1837 6
14 1838 6
15 1839 7
16 1840 7
17 1841 6
18 1842 6
19 1844 5
20 1845 6
21 1846 6
22 1847 7
23 1848 7
24 1850 6
25 1852 5
26 1871 6

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.