Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SYRUP [SIRUP] - Syrup average price - E3_3, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 12
2 1862 11
3 1863 10
4 1864 10
5 1865 11
6 1866 12
7 1867 11
8 1868 11
9 1869 12
10 1870 12
11 1871 11
12 1872 11
13 1873 10
14 1874 10
15 1875 11
16 1876 11

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.