Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt kjøtt, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Risør
Fra Til
1 1746 7 0
2 1751 4 42
3 1752 4 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.