Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, engelsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 20 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 23 32

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 30 59

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1773 3 48
2 1774 3 22
3 1775 3 9
4 1776 3 2
5 1777 3 3
6 1778 3 19
7 1779 3 4
8 1780 2 90
9 1786 3 10
10 1790 3 44
11 1791 2 90
12 1792 2 64
13 1806 4 21

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 32 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.