Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, fransk, grått, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1750 2 0
2 1751 1 64
3 1752 1 72
4 1753 2 0
5 1754 2 0
6 1755 2 0
7 1757 2 0
8 1758 2 0
9 1759 2 27
10 1760 2 11

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.