Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, luneborger eller norsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 50 0

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 56 24

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1803 3 64
2 1804 3 78
3 1805 3 88
4 1806 4 21
5 1807 4 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.