Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, luneborger, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 90 0

Provianttakst

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 129 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.