Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, portugisisk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 1 57
2 1760 1 63
3 1761 1 73
4 1762 1 76
5 1763 1 68
6 1764 1 58
7 1765 1 67
8 1766 1 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.